Our termsOf Services

תקנון אתר

מבוא

 • אתר האינטרנט של חברת "שוגארט" (להלן "האתר"), המופעל ע”י ע.מ. 511798530 (להלן "החברה"), משמש גם כאתר למכירה קמעונית המאפשר רכישת מוצרים מותאמים-אישית (באנגלית Customized), (להלן "המוצר").
 • תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד, וכל האמור בו מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • רכישת המוצר באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • רכישת המוצר באמצעות האתר תיחשב כהצהרה של הלקוח כי קרא את הוראותיו של תקנון זה, הבין אותן היטב והסכים לפעול על פיהן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות לרכוש את המוצר בנוחות, בקלות ובביטחון באמצעות רשת האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באמצעות האתר בכל עת, עד גמר המלאי.
 • מחיר המוצר באתר אינו כולל מע”מ.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק המוצר ומכירתו בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר ומודגש בזאת כי ייתכנו הבדלים בין גווני המוצר כפי שהם מוצגים באתר לבין הגוונים כפי שהודפסו בפועל. הבדלים אלה עשויים לנבוע מהבדלים בהגדרות הטכניות בין מסכי תצוגה שונים וכן מהבדלי גוונים עקב שימוש בחומרי דפוס שונים או עקב הדפסה על חומרים מסוגים שונים. החברה לא תהיה אחראית להבדלים מסוג זה ואינה יכולה להתחייב לדיוק ולהתאמה מושלמת בין גווני הדפוס בפועל לגוונים כפי שהם מוצגים באתר.
 • הרכישה באתר מוגבלת ומותרת אך ורק ללקוחות בני 18 שנים ויותר. רכישה באמצעות האתר מהווה אישור של הלקוח לכך שגילו הוא מעל 18 שנים.

החזרות וביטולים

 • באתר נמכרים מוצרים מותאמים-אישית המעוצבים בהתאמה אישית עבור כל לקוח בנפרד.
 • משבוצעה ההזמנה, המוצרים הכלולים בה אינם ניתנים לשימוש חוזר.
 • לפיכך, לאחר האישור הסופי של העיצוב ויתר פרטי ההזמנה, לא ניתן לבטל את העסקה ולא יינתן החזר כספי.
 • במקרה של ביטול הזמנה לפני העברתה למחלקת הגרפיקה, אנו נזכה את כרטיס האשראי של הלקוח בסכום ההזמנה בקיזוז עמלת סליקה בשיעור 5% מסכום ההזמנה.
 • לפני ההדפסה, הלקוח יקבל מתווה ("סקיצה") של העיצוב ורק לאחר אישורו יעבור העיצוב לשלב הדפוס.
 • אם הלקוח אינו מאשר את העיצוב שהוצע לו (לפני ההעברה לדפוס) ואינו מעוניין שצוות המעצבים של החברה ישנה או ישפר את העיצוב, תינתן אפשרות לביטול העסקה בהפחתת עלות העיצוב הגרפי והתאמת העיצוב למוצר.

אספקה והובלת המוצר

 • מוצרי האתר מיוצרים על פי הזמנה אישית ויידרשו כעשרה (10) עד ארבעה-עשר (14) ימי עסקים כדי לספק את המוצר ללקוח.
 • פרק הזמן הנחשב כ-"זמן האספקה" יחל רק לאחר שהלקוח אישר את העיצוב וההזמנה.
 •  החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לביטול כפוי של האספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה.
 • ההזמנה תישלח לכתובת שמסר הלקוח במועד הרכישה. לחילופין, תינתן אפשרות לאיסוף עצמי ממשרדי החברה בתיאום טלפוני.
 • ההגדרה "ימי עסקים" מתייחסת לימים ראשון (א') עד וכולל חמישי (ה') שאינם חלים בערב חג, בחג או ביום שבתון.
 • לצורך חישוב זמן האספקה וקביעת המועד בו תתחיל ספירת הימים, תאריך ההזמנה יהיה היום בו התקבלה ואושרה ההזמנה, בתנאי שהיא התקבלה עד השעה 12:00 בצהריים. הזמנות שהתקבלו לאחר שעה זו תיחשבנה כאילו התקבלו ביום העסקים הבא, כלומר למחרת או ביום העסקים הראשון שלאחר יום ההזמנה בפועל.
 • אספקת ההזמנה תתבצע בימים ראשון (א') עד וכולל חמישי (ה') בלבד.
 • ההזמנה תישלח לכתובת אחת בלבד.
 • איסוף עצמי יתבצע ממשרדי החברה ברחוב הפרת 3 ביבנה, בתיאום טלפוני.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 08-9431316 או בדואר אלקטרוני בכתובת  odelia@sugart.co.il
 • משרדי החברה פועלים בימים ראשון (א') עד וכולל חמישי (ה') בין השעה 08:00 לשעה 16:00.
 • משרדי החברה והמפעל אינם פועלים בימי שישי, בשבתות, בחגי ישראל ובימי שבתון ממלכתיים.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת שוגארט מתחייבת להשתמש במידע שמסר הלקוח באמצעות טופס ההזמנה אך ורק כדי לספק ללקוח את המידע והשירות המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא יועבר לצד ג' כלשהו.
 • בעקבות שמירת פרטי הלקוח במאגר המידע של החברה (במועד ביצוע רכישה או במועד מילוי כל טופס אחר), תהיה החברה רשאית לשלוח אל הלקוח, מדי פעם, בדיוור ישיר, לרבות מסרונים, דואר אלקטרוני, דואר פיסי וכן הלאה, מידע בדבר שירותיה ומוצריה ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר.
 • ללקוח תהיה אפשרות לבקש את הפסקת משלוח המידע הפרסומי ו/או הדיוור הישיר. הלקוח יוכל, בכל עת שירצה בכך, להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" שיהיה כלול בכל דיוור או פרסום שיישלח אל הלקוח באמצעות הדואר האלקטרוני או כל ערוץ תקשורת אחר.
 • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים במטרה לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד ו/או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
 • ההקשה על הכפתור "שלח" תיחשב כהסכמה מפורשת של הלקוח המתירה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע האישי שסיפק הלקוח אך ורק כדי לספק לו מידע על המוצרים ומידע נוסף, באמצעות הדואר האלקטרוני או כל ערוץ אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים.

אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה.
 2. תמונות הפריטים השונים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, כולן או חלקן, לבין הפריטים המסופקים בפועל.
 3. נפלה "טעות סופר" בתיאור הפריט – החברה לא תישא באחריות לכך.
 4. החברה לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר שנרכש או בכל נזק שאינו נזק ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצרים שלא בהתאם להוראות החברה או שלא למטרה לשמה יוצר המוצר ו/או לשימוש בלתי סביר או בלתי זהיר במוצרים.
 6. כאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לביטול כפוי של האספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, עיכובים בפעילותן של חברות המשלוחים והדואר, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכות המחשוב או במערכות התקשורת שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה והאספקה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. החברה תעשה את מרב המאמצים ותפעל כמיטב יכולתה כדי לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר פגומים או שרמת השירות לה זכה לוקה בחסר, באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת odelia@sugart.co.il ונציגי החברה יטפלו בפנייתו מוקדם ככל שניתן.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר מכירות זה, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך במפורש, מראש ובכתב.

 

דין וסמכות שיפוט

תנאי תקנון זה ו/או כל פעולה, עסקה, טענה, מחלוקת, סכסוך או הליך הנובעים ממנו יפורשו וייאכפו בהתאם לדין הישראלי בלבד ובאמצעות בית המשפט המוסמך באזור המרכז.

 

דילוג לתוכן